expokent.com üyelik ve kullanım sözleşmesi

1)Taraflar
İşbu sözleşme, www.expokent.com adlı sitenin sahibi ve işletmecisi olan EXPOKENT MEDYA BİLİŞİM DANIŞMANLIK REKLAM MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Siteye üye olan kişi ve/veya firma arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üyenin, üye bilgilerini doldurulması ve tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
2. Tanımlar
Expokent: EXPOKENT MEDYA BİLİŞİM DANIŞMANLIK REKLAM MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Üye: www.expokent.com web adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve onay butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi ve/veya firmadır.
Pro üye: www.expokent.com adresindeki Standart üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek ya da expokent tarafından ücretsiz olarak verilen Pro üyeliğe yükseltmiş ve Pro üye haklarına sahip olmuş üye.
Üye profili: www.expokent.com adresindeki üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Firma bilgileri, Firmanın faaliyet alanları başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraf, video, katalog gibi materyallerden oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfası.

3. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Expokent tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin expokent tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4)Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
A)Üyelerin hak ve yükümlülükleri

4.A1. Üye www.expokent.com internet sitesine üye olurken verdiği üye bilgileri ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ilgili kanunlar gereğince yayımlanması zorunlu olan bütün belgeleri eksiksiz yayımladığını, Expokent’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm maddi ve manevi, doğrudan veya dolaylı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.A2.Üyelerin, site aracılığıyla Expokent tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Expokent doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Expokent’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Expokent’in söz konusu izinsiz kullanımdan dolayı her türlü tazminat ve sair yasal talep hakkı saklıdır.

4.A3. Üye www.expokent.com internet sitesini ve Expokent tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, ileride doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.A4. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Expokent, üyeler tarafından sitelere iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.A5. Expokent, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.expokent.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Expokent’ten tazminat talep etmemeyi koşulsuz olarak peşinen kabul etmiştir.

4.A6. Üye, Expokent’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Expokent'ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.


4.A7. Üyeler, Expokent'in onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez ve diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşamaz yada bunları kullanamaz; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar veya izinsiz erişemler/kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Expokent doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği haber verilmeksizin iptal edilebilir.

4.A8. Her üye, Expokent ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki siteler dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Expokent ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri siteler üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Expokent doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.A9.Üyelerin, kendi aralarında siteler aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, rahatsız edici, toplumsal ahlaka aykırı ve/veya rekabet ve iyiniyet kurallarına aykırı mesajlar atamaz, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tamamen iptal edilebilir.


4.A10.Üyenin yaptığı mesajlaşmaların veya duyuruların toplamı Expokent'in belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar veya duyurular en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye, siteye Expokent'in belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları ve/veya duyuruları silinebilir.


4.A11.Üye, istediği taktirde info@expokent.com’a e-posta atarak email veri tabanından çıkmayı talep edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz, diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitenin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinebilir.

4.A12. www.expokent.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin ve gerekli korumanın sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi gerekmektedir. Üye www.expokent.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

B)Expokent’in hak ve yükümlülükleri

4.B1. www.expokent.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Expokent'in, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin, çalışanların, www.expokent.com internet sitesinde yer alan bilgileri ve veya portal hizmetlerini hazırlayan kişilerin maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet velhasıl her tür zarara yönelik hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.B2. Expokent hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Expokent tarafından talep edilecek değişikliklerin yapılmaması halinde söz konusu hukuki ve cezai sorumluk tamamen üyeye aittir. Expokent web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

4.B3. Expokent sitenin içeriğini dilediği zaman herhangi bir ihtar ve/veya ihbara gerek kalmaksızın değiştirme, üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sonlandırma veya www.expokent.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, üyelik sözleşmesi koşullarında değişiklik ve/veya güncelleme yada koşulların bazılarını iptal etme hakkını saklı tutar. Değiştirilen, güncellenen yada iptal edilen her hüküm, yayın tarihinden itibaren tüm üyeler taraından hüküm ifade eder.

4.B4.Expokent, www.expokent.com internet sitesinde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, internet sağlayacısının adı ve Internet Protokol(IP) adresi, siteye girilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar, siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bilgileri güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4.B4. Expokent, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Expokent tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Expokent bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

4.B5. www.expokent.com adlı internet sitesinin üyelerine daha iyi hizmet verebilmesi için yapılacak bakımlar veya yaşanacak teknik sorunlardan dolayı yayında kesintiler olabilir. Yaşanacak kesintelerden dolayı üyelerin yaşayacağı sorunlara ilişkin olarak expokent sorumlu tutulamaz.

4.B6. Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal "Expokent"in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. "Site"de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5)Pro Üyelik

5.1. Expokent, sitede standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan Pro üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Pro üyeliğin ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Expokent" sorumlu değildir.

5.2. Pro Üyeler işbu sözleşmenin 4.A maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Pro üyelere ücret iadesi yapılmaz. Pro Üyenin üyeliğini iptal etmesi halinde normal üyelik gibi Pro Üyelik de sona erir.

5.3. "Expokent", kredi kartı ile satın alınan Pro üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, aynı kredi kartından tahsilat yaparak aynı Pro üyelik süresi kadar otomatik yeniler. Otomatik yenileme'nin yapılacağı Pro üyeliğin son aşamasında, ödeme yapıldıktan sonra gelen sayfada üyeye bildirilir. Ayrıca bu bilgilendirme, üyelik kaydı sırasında "Üye"nin verdiği e-posta adresine gönderilen e-posta ile de yapılır. "Üye" otomatik yenilemeyi istediği zaman ilgili ayarın yapıldığı sayfada devreden çıkarabilir. Pro üyelik otomatik olarak yenilendikten sonraki ilk 3 gün içinde "Üye" itiraz ettiği takdirde kredi kartından tahsil edilen ücret aynı kredi kartına iade edilir. Expokent yenileme için kullanılacak üyelere ait gerekli kredi kartı bilgilerini veritabanına kaydeder. Söz konusu bilgiler gelişmiş koruma programları kullanılarak korunmaktadır.

5.4.Expokent Pro Üyelik satın alan her üye için verilen bilgiler dâhilinde fatura keser. Üye talep etmesi halinde ilgili expokent elektronik posta adresine yapılacak başvuru ile fatura üyenin adresine gönderilir.
< Go back to homepage